• رشد معرفتی، انگیزشی، مهارتی
  دوره جهاد کبیر برگزار می شود

 • حادثه بی‌نظیر ۹دی
  حادثه بی‌نظیر ۹دی و قدرت فکری مردم، از نمونه‌های قدرت نظام

 • معنای وحدت حوزه و دانشگاه
  معنای وحدت حوزه و دانشگاه ، ویژگی دانشگاه اسلامی

 • دانشجوی سیاسی کیست؟
  کسب بینش و داشتن قدرت تحلیل سیاسی

 • شروع ثبت نام حوزه
  شروع ثبت نام حوزه

اخبار
 


دوره معرفتی جهاد کبیر
رشد معرفتی، انگیزشی، مهارتی
دوره جهاد کبیر برگزار می شود
 ١٣٩٥/١٠/٢٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آزمون ترم پاییز95
آزمون ترم پاییز95
آزمون ترم پاییز95
 ١٣٩٥/١٠/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
حادثه بی‌نظیر ۹دی
حادثه بی‌نظیر ۹دی
حادثه بی‌نظیر ۹دی و قدرت فکری مردم، از نمونه‌های قدرت نظام
 ١٣٩٥/١٠/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
معنای وحدت حوزه و دانشگاه ، ویژگی دانشگاه اسلامی
معنای وحدت حوزه و دانشگاه
معنای وحدت حوزه و دانشگاه ، ویژگی دانشگاه اسلامی
 ١٣٩٥/٠٩/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجوی سیاسی کیست؟
دانشجوی سیاسی کیست؟
کسب بینش و داشتن قدرت تحلیل سیاسی
 ١٣٩٥/٠٩/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
شروع ثبت نام حوزه
شروع ثبت نام حوزه
شروع ثبت نام حوزه
 ١٣٩٥/٠٧/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 صفحه بعدی >>