• رسالت الهی
  متن جلسات و سوالات آزمون رسالت الهی

 • نظام اندیشه
  سوالات نظام اندیشه استاد غفاری

 • مشکلات مردم
  ازمشکلات معیشتی مردم مطلعم ...

 • شاخصه
  شاخصه های جوان انقلابی

 • آزمون و متن کتاب اقتصاد مقاومتی
  متن کتاب اقتصاد مقاومتی جهت آزمون سرفصل غیر حضوری اقتصاد مقاومتی

اخبار
 


آزمون رسالت الهی و متن جلسات رسالت الهی
رسالت الهی
متن جلسات و سوالات آزمون رسالت الهی
 ١٣٩٧/٠٥/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
سوالات نظام اندیشه استاد غفاری
نظام اندیشه
سوالات نظام اندیشه استاد غفاری
 ١٣٩٧/٠٥/١٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
مشکلات معیشتی مردم
مشکلات مردم
ازمشکلات معیشتی مردم مطلعم ...
 ١٣٩٧/٠٤/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
جوان انقلابی
شاخصه
شاخصه های جوان انقلابی
 ١٣٩٧/٠٤/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کتاب جهاد علمی
جهاد علمی
کتاب جهاد علمی و نقش تشکل های دانشجویی
 ١٣٩٦/٠٩/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
كتب از انقلاب اسلامي تا تمدن اسلامي
تمدن اسلامي
سیر تاریخی از انقلاب تا تمدن اسلامي
 ١٣٩٦/٠٨/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>