• بازدید مدیر محترم حوزه های علوم اسلامی کشور و معاونین محترم از مرکز زنجان
  بازدید مدیر محترم حوزه های علوم اسلامی کشور و معاونین محترم از مرکز زنجان

 • انتخاب واحد ترم بهمن
  انتخاب واحد ترم بهمن

 • برنامه ترم بهمن 95
  برنامه ترم بهمن 95

 • دانشجوی سیاسی کیست؟
  کسب بینش و داشتن قدرت تحلیل سیاسی

 • نقد و بررسی عرفان های نوظهور
  نقد و بررسی عرفان های نوظهور حجت الاسلام احمد عابدی

اخبار
 


جلسه هم اندیشی مدیر محترم حوزهای علوم اسلامی کشور
بازدید مدیر محترم حوزه های علوم اسلامی کشور و معاونین محترم از مرکز زنجان
بازدید مدیر محترم حوزه های علوم اسلامی کشور و معاونین محترم از مرکز زنجان
 ١٣٩٥/١٢/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>
انتخاب واحد ترم بهمن 95
انتخاب واحد ترم بهمن
انتخاب واحد ترم بهمن
 ١٣٩٥/١١/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
برنامه ترم بهمن 95
برنامه ترم بهمن 95
برنامه ترم بهمن 95
 ١٣٩٥/١١/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
دانشجوی سیاسی کیست؟
دانشجوی سیاسی کیست؟
کسب بینش و داشتن قدرت تحلیل سیاسی
 ١٣٩٥/٠٩/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
نقد و بررسی عرفان های نوظهور
نقد و بررسی عرفان های نوظهور
نقد و بررسی عرفان های نوظهور حجت الاسلام احمد عابدی
 ١٣٩٥/٠٧/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
ماموریت حوزه
ماموریت حوزه
ماموریت حوزه
 ١٣٩٥/٠٧/٠٤ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>